Ondernemen is


> Deskundigheid

Vaardigheid

> Klanten binnenhalen

Letten op de kosten

> Doorzettingsvermogen

Concentratie

> FOCUS

Starten naast baan partner

De meest ideale situatie om te beginnen als ondernemer, is als uw partner een eigen baan heeft en haar/zijn loon dusdanig is dat daarmee in beginsel alle noodzakelijke kosten van uw levensonderhoud gedekt kunnen worden.

Deze situatie kent eigenlijk alleen pluspunten:

Financiele zekerheid
Hiermee hebt u de financiele zekerheid, die nodig is om uw onderneming rustig op te bouwen. U kunt alle tijd besteden aan het uitbouwen van uw klantenkring en het binnenhalen van opdrachten.

Lage(re) financiering
Doordat uw partner een inkomen heeft, hoeft u (voorlopig) geen geld op te nemen uit uw onderneming voor uw levensonderhoud en vaste lasten.
U kunt dan volstaan met een veel kleinere financiering. U hoeft namelijk niet uw periode te financieren waarin u geen winst behaald met uw onderneming. Als freelancer / vrije beroeper heeft u in de meeste gevallen voldoende aan briefpapier, visitekaartjes, website, laptop, printer, een mobiel, enkele (software) abonnementen en een auto (waar de meeste starters al over beschikken voordat zij hun onderneming starten. In beginsel dus een laag investeringsbedrag.

Daarnaast zijn de doorlopende exploitatiekosten vrij laag. Mocht de omzet in aanvang nihil, dan nog zal het verlies beperkt zijn.

Tenslotte hoeft er in beginsel geen geld uit de onderneming onttroken te worden voor de financiering van de kosten van levensonderhoude en de vaste lasten.

Al met al vergt uw start als freelancer of vrij beroeper in deze situatie over het algemeen slechts een kleine investering en financiering.


Recht op alle fiscale ondernemersfaciliteiten
Er zijn een aantal factoren die bepalen of u fiscaal als ondernemer kan worden bestempeld. In beginsel zult u echter als zodanig worden aangemerkt. Ook zult eerder voldoen aan het 1225-urencriterium, dat recht geeft op de ondernemersaftrek, zoals de zelfstandigenaftrek (en startersaftrek), dotaties oudedagsreserve, en versnelde willekeurige afschrijvingen. In het fiscale onderdeel zal hier nader op worden ingegaan.


(flex) BV bij hoog financieel risico bij verkeerd advies
Ook hier geldt wel dat als u advieswerkzaamheden verricht die grote financiele gevolgen kunnen hebben voor uw opdrachtgever, dat het verstandig kan zijn om uw werkzaamheden te verrichten in de vorm van een BV.

Vrijblijvend gesprek
Wilt u een onderneming starten en wilt u weten wat daar de financiele, juridische en fiscale consequenties van zijn, dan kunt u contact met ons opnemen voor een vrijblijvend gesprek op ons kantoor : 076-5812883 of email dekroon@de-kroon-adviseurs.nl