Ondernemen is


> Deskundigheid

Vaardigheid

> Klanten binnenhalen

Letten op de kosten

> Doorzettingsvermogen

Concentratie

> FOCUS

Het ondernemingsplan

Een eigen onderneming(willen) starten, begint vaak met een idee of een eureka moment:dit is het! Het gat in de markt! Het kan echter ook voortvloeien uit minder inspirende momenten, namelijk omdat je totaal geen zin meer hebt in je 9 tot 5 baan of dat je voor een dreigend ontslag staat.

In al deze situaties, dient echter onderzocht te worden of jouw idee of voornemen ook inderdaad leidt tot een levensvatbare onderneming. Een onderneming waar je voldoende geld uit kan halen om van te leven voor jouw en eventueel jouw gezin.


Grootste kans van slagen met een ondernemingsplan
Er zijn inderdaad voorbeelden van ondernemers die op goed geluk voor zichzelf zijn begonnen en een goedlopend bedrijf hebben opgebouwd.
Echter uit onderzoek is gebleken dat de ondernemers die van te voren een goed ondernemingsplan hebben opgesteld, de meeste kans van slagen hebben. Ondernemers dus die van te voren goed nagedacht hebben over hun persoonlijke mogelijkheden en onmogelijkheden, hun omzetmogelijkheden, hun doelgroep, hun financiele middelen, enz. Kortom voor zichzelf een goed en deugdelijk ondernemingsplan hebben opgesteld, dat voor hen kan dienen als leidraad voor het opzetten van hun onderneming. Voor de uitvoering van het plan dat zij voor ogen hebben gehad.

Het maken van een ondernemingsplan vergroot derhalve uw kans van slagen bij het opstarten en continuering van uw onderneming.

Ook als u een financiering nodig hebt voor het starten van uw onderneming zult u een ondernemingsplan moeten hebben. Vraagt u een financiering aan bij een bank dat zal deze zonder meer vragen om een ondernemingsplan, maar ook als bijvoorbeeld uw familie u geld wilt lenen is het verstandig om hen inzicht te geven in uw plannen middels een ondernemingsplan.


Het maken van een ondernemingsplan
Er zijn veel accountants- en administratiekantoren die voor u een ondernemingsplan kunnen opstellen. Ook zijn er veel links waar u standaard ondernemingsplannen kunt downloaden.

Let u echter wel op dat u uw ondernemingsplan overzichtelijk houdt en niet te uitgebreid en te gedetailleerd. Probeer uw ondernemingsplan ook een persoonlijk en origineel karakter mee te geven. Het gevaar van standaard gedownloade ondernemingsplannen is dat deze voor een bank niet erg interessant zijn om te lezen.

Uiteraard moet u er ook voor zorgen dat uw financiele cijfers overeenstemmen met de voorwaarden die worden gesteld door de bank qua solvabiliteit, liquiditeit, aflossingscapaciteit en rendement. Tevens kent de bank richtlijnen, normen voor de waardering van uw activa, die moeten dienen als zekerheid voor uw financiering. Vaak ziet het plan qua idee er goed uit, maar klopt de financiele uitwerking niet.


Handige links:

Easystart: software voor het maken van een ondernemingsplan
www.easystart.nl

Rabobank - Ik ga starten - binnen 5 minuten uw ondernemingsplan
Rabobank - Ik ga starten

http://www.ikgastarten.nl/zzp/nieuws/1875-checklist-het-opstellen-van-een-businessplan.html


ABN AMRO - Online ondernemingsplan
https://ondernemingsplan.atobe.nl/


Kamer van Koophandel - Ondernemingsplan
KvK - Ondernemingsplan
http://www.kvk.nl/ondernemen/bedrijf-starten/een-ondernemingsplan-maken/?gclid=CJ705Pbep68CFYGq3god1wq2QQ