Ondernemen is


> Deskundigheid

Vaardigheid

> Klanten binnenhalen

Letten op de kosten

> Doorzettingsvermogen

Concentratie

> FOCUS

Verleggingsregeling


Onderaanneming
Bent u ondernemer in de bouw, schoonmaak of de confectie-industrie? Dan hebt u waarschijnlijk regelmatig te maken met onderaanneming.

Onderaanneming wil zeggen dat de opdrachtgever opdracht geeft aan de (hoofd)aannemer en de hoofdaannemer geeft weer aan u (als onderaannemer) opdracht om een bepaald fysiek werk tot stand te brengen.

Voorbeeld: een investeringsmaatschappij wil een appartementencomplex neerzetten. Zij geeft de opdracht tot het daadwerkelijk bouwen van dit appartementencomplex aan een aannemingsmaatschappij. Deze aannemeningsmaatschappij (hoofdaannemer) zoekt voor de diverse verschillende werkzaamheden (fundering leggen, metselen, voegen, electriciteitsbekabeling, dakbedekking, enz.) verschillende onderaannemers. In veel gevallen is een dergelijke onderaannemers dan een ZZP-er.

In deze situatie dat u onderaannemer bent is op u als onderaannemer de verleggingsregeling van toepassing.
Voor welke werkzaamheden?
De regeling geldt alleen voor: fysieke werkzaamheden aan onroerende zaken of schepen. Bijvoorbeeld bouwen, slopen, aanleggen, onderhouden, herstellen en schoonmaken.De regeling geldt dus niet voor ontwerpwerkzaamheden door bijvoorbeeld architecten, tekenaars en scheepsontwerpers. Ook voor bewaking, verhuur en dergelijke diensten geldt de regeling niet.
Verder kunt u de verleggingsregeling niet toepassen als u:
het werk voornamelijk in uw eigen werkplaats doet en werkt aan een goed dat u als onderaannemer hebt verkocht aan de hoofdaannemer.
De werking van de verleggingsregeling

De verleggingsregeling houdt in dat bij onderaanneming (en uitlening van personeel) de heffing van omzetbelasting wordt verlegd van degene die de prestatie verricht, de onderaannemer (of de uitlener), naar degene die de prestatie afneemt, de aannemer (of de inlener). De omzetbelasting die de onderaannemer of de uitlener is verschuldigd, wordt niet bij hem geheven maar bij de aannemer of de inlener.


BTW-aangifte onderaannemer

De onderaannemer of uitlener van personeel moet de omzet waarop de verleggingsregeling van toepassing is aangeven bij vraag 1e van de aangifte. De voorbelasting trekt de onderaannemer of uitlener van personeel gewoon af bij vraag 5b. Zijn aangifte leidt dan in de regel tot een teruggaaf van btw.

Bij onderaanneming blijft de onderaannemer verantwoordelijk voor de verlegde BTW.


BTW-aangifte aannemer
De aannemer of inlener van personeel moet de omzet en de omzetbelasting waarop de verleggingsregeling van toepassing is aangeven bij vraag 2a van de aangifte. Deze belasting kan de aannemer of inlener van personeel volgens de gewone regels weer in aftrek brengen bij vraag 5b van de aangifte. Het saldo van verschuldigde en aftrekbare belasting zal voor zover het ‘verlegde’ belasting betreft vrijwel altijd nihil zijn.


De verleggingsregeling geldt niet voor de prestaties die de aannemer verricht aan de opdrachtgever. De aannemer moet daarover op de gewone wijze omzetbelasting in rekening brengen.