Ondernemen is


> Deskundigheid

Vaardigheid

> Klanten binnenhalen

Letten op de kosten

> Doorzettingsvermogen

Concentratie

> FOCUS

Verklaring arbeidsrelatie (VAR)

Een ander zeer belangrijk actiepunt bij de start is het aanvragen van een verklaring arbeidsrelatie. Voor ZZP-ers wordt dan eigenlijk bedoeld het verkrijgen van een VAR-wuo (bij een eenmanszaak) of VAR-DGA (bij een eenmans-BV).

Er zijn vier soorten VAR-verklaringen:
- VAR row (uw inkomsten worden aangemerkt resultaat uit overige werkzaamheden)
- VAR loon (uw inkomsten worden aangemerkt als loon uit dienstbetrekking)
- VAR wuo (uw inkomsten worden aangemerkt als winst uit onderneming)
- VAR DGA (inkomsten uit werkzaamheden die komen voor rekening en risico van de BV)

Het belang van het verkrijgen van een VAR-wuo of VAR DGA is zeer groot. In de praktijk bepaalt dit namelijk of de opdrachtgever u de opdracht verleent of niet. Hebt u geen VAR-wuo of DGA dan zullen in beginsel geen of zeer weinig opdrachtgevers bereid zijn met u in zee te gaan en u de opdracht gunnen!

De reden is dat de opdrachtgever zekerheid wil hebben over de fiscale en sociaal-zekerheidsrechtelijke status van degene die werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht (=opdrachtnemer). Onder omstandigheden is de opdrachtgever namelijk verplicht loonheffingen (=Nederlandse loonbelasting en Nederlandse sociale premies) in te houden op de beloning die de opdrachtgever aan de opdrachtnemer betaalt.

Met behulp van de VAR verkrijgt de opdrachtgever idealiter zekerheid of hij al dan niet loonheffingen op de beloning van de opdrachtnemer dient in te houden. Is aan de opdrachtnemer een VAR-wuo of VAR-dga uitgereikt, dan hoeft de opdrachtgever geen loonheffingen in te houden.

Is aan de opdrachtnemer een VAR-loon uitgereikt, dan dient de opdrachtgever wel loonheffingen in te houden. In geval van een VAR-row dient de opdrachtgever zelf na te gaan of hij al dan niet loonheffingen dient in te houden. Het belang van de VAR-row is daarmee beperkt.

De VAR wordt per kalenderjaar toegekend. Wordt aan u 3 jaar achtereen een VAR-wuo of DGA toegekend dan wordt daarna de verklaring automatisch naar u toegezonden.

De VAR-verklaring kan tegenwoordig ook digitaal via de website van de belastingdienst ingevuld en opgestuurd worden (middels DIGID).

Let op!
De vragen op het VAR-formulier zijn niet altijd even duidelijk. Dit kan ongewild tot gevolg hebben dat een startende ondernemer een vraag verkeerd invult met als gevolg dat hij geen VAR-wuo of VAR-dga krijgt toegewezen en dus ook geen opdrachten! 

Voorkom problemen bij de start en schakel deskundig advies in bij het opstellen van uw VAR-verklaring.

U kunt hiervoor contact opnemen met De Kroon Adviseurs telefoon 076-5812883 of email naar dekroon@de-kroon-adviseurs.nl