Ondernemen is


> Deskundigheid

Vaardigheid

> Klanten binnenhalen

Letten op de kosten

> Doorzettingsvermogen

Concentratie

> FOCUS

Eigen onderneming


Veel ondernemers zien hun bedrijf als hun oudedagsvoorziening. Als de ondernemer 65 jaar is, dan wil hij zijn onderneming verkopen. Tegen een hoge prijs, zodat hij met de opbrengst met zijn pensioen kan gaan. Maar gaat dat ook op voor een zzp-er?

Zeker geldt dit voor een zzp-er die een webwinkel runt. Als alles goed georgansieerd is, de automatisering in orde is en de informatie goed beheerd wordt en toegankelijk is voor derden, dan zal hij een goede prijs kunnen krijgen voor zijn webwinkel, mits natuurlijk zijn omzet en winst goeder uitzien.

Maar geldt dit ook voor een vrij beroeper, een consultant of interim-manager? Kan een zzp-er 20 tot 30 jaar hard werken, zijn zaak tegen een hoge prijs verkopen en gaan rentenieren?

De eerste gedachte is bij velen dat een zzp-er geen vermogenswaarde kan opbouwen of geen enkele zakelijke goodwill. Dat hangt ervanaf. Een interim-manager zal inderdaad als zzp-er geen zakelijke goodwill opbouwen. Immers hij wordt door zijn opdrachtgevers ingeschakeld om zijn persoonlijke kwailteiten, ze willen geen andere interim-manager die zijn plaats kan innemen. Stopt hij, dan kan hij zijn klantenkring in beginsel niet overdragen. Kortom zijn netwerk is in beginsel niet interessant voor een koper. Er is eigenlijk niets wat hij te koop kan aanbieden. Hij zal dus door middel van AOW, eventueel aanvullend pensioen, door lijfrentes en door ouderwerts te sparen zijn oudedagsvoorziening moeten veilig stellen.

Toch kan bij een zzp-er wel zakelijke goodwill ontstaan. Je zal dan meer moeten denken aan bijvoorbeeld een zzp-er die de boekhouding doet voor verschillende bedrijven. Een boekhouder bouwt wel een klantenkring op, die aantrekkelijk kan zijn om te worden overgenomen. Zijn klantenbestand kan interessant zijn voor collega-boekhouders, maar ook bijvoorbeeld voor een belastingadviesbureau of een tussenpersoon verzekeringen.

De zakelijke goodwill wordt vergroot door de hoogte van de omzet en de nettowinst die behaald wordt, door de mate van automatisering, de toegankelijkheid van informatie door derden en de ondersteuning en begeleiding bij de overdracht van de onderneming door de verkoper..