Ondernemen is


> Deskundigheid

Vaardigheid

> Klanten binnenhalen

Letten op de kosten

> Doorzettingsvermogen

Concentratie

> FOCUS

Lijfrente (prive-pensioen)

Betaalde premies (periodiek of eenmalig als koopsom) voor lijfrentes als aanvulling op uw pensioen zijn aftrekbaar van uw inkomen als uitgaven voor inkomensvoorzieningen. Als aftrekbare lijfrente worden gelijkgesteld stortingen op een geblokkeerde bankrekening (lijfrentespaarrekening) of een geblokkeerde deelnemingsrekening bij een beleggingsinstelling (lijfrentebeleggingsrecht).

Omkeerregel
In het belastingsysteem geldt dat als de lijfrentepremie aftrekbaar is, dan zijn lijfrente-uitkeringen te zijner tijd belast. Zijn de lijfrentepremies niet aftrekbaar, dan zijn de lijfrente-uitkeringen (waaronder de onttrekkingen uit een lijfrentespaarrekening) te zijner tijd niet belast.

Definitief belastingvoordeel
Het belastingvoordeel van de fiscaal aftrekbaar lijfrentepremies is aanwezig als u de lijfrente nu kan aftrekken tegen een hoger belastingtarief dan de te zijner tijd belastbare lijfrenteuitkeringen. Heeft u nu een inkomen van bijvoorbeeld € 65.000 dan is het marginale belastingtarief 52%. De aftrek van uw lijfrentepremies op dit inkomen levert u dus een belastingvoordeel op van 52%. Als u 65 jaar wordt dan betaalt u geen AOW premie meer. Dit betekent dat u uitsluitend nog inkomstenbelasting betaalt. Het belastingtarief in de eerste schijf (t/m € 18.628)bedraagt dan slechts 15,1% en in de tweede schijf (€ 18.629 - € 33.485) slechts 24,05% (de tarieven in de derde en vierde schijven blijven onveranderd 42% respectievelijk 52%). Als uw lijfrenteuitkeringen geheel in de tweede schijf valt, dan betekent dit dat u een belastingvoordeel heeft van € 52% - 24,05% = 27,95%. Dit belastingvoordeel is een definitief belastingvoordeel.

Uitstel van belastingheffing: financieel voordeel
Heeft u een inkomen van € 65.000 en is uw inkomen na uw 65ste ook nog € 65.000, dan is er geen sprake van een belastingvoordeel. Immers u lijfrentepremies zijn aftrekbaar tegen 52%, maar uw lijfrenteuitkeringen worden belast tegen 52%. Het enige voordeel is dat u nu minder belasting hoeft te betalen en dus nu geld bespaart. Dit kan handig zijn als u nu een huishoudelijke investering moet doen of een andere noodzakelijke betaling moet doen, dat geen uitstel vergt. U kunt echter het bedrag aan belastingbesparing ook gebruiken om het op een spaarrekening te zetten. Het voordeel is dan een financieel voordeel. U krijgt immers een extra rendement op uw spaargeld (bestaande uit de belastingbesparing). Dit belastingvoordeel is uitsluitend gelegen in uitstel van belastingheffing, dat op zich weer kan leiden tot een financieel voordeel.

Beperking van premieaftek
De lijfrentepremie is uitsluitend aftrekbaar indien u een tekort heeft in de opbouw van uw oudedagsvoorziening. De omvang van de aftrek wordt bepaald door de jaarruimte en/of de reserveringsruimte.