Ondernemen is


> Deskundigheid

Vaardigheid

> Klanten binnenhalen

Letten op de kosten

> Doorzettingsvermogen

Concentratie

> FOCUS

Auto prive of op de zaak?

Voor de beantwoording van de vraag of de auto in prive moet worden gehouden of op naam van de zaak gezet moet worden, dienen vele factoren te worden meegenomen. Ook dienen niet alleen aspecten van de Inkomstenbelasting meegenomen te worden , maar ook die voor de Omzetbelasting. Met ons uitgebreide rekenmodel kunnen wij voor u precies uitreken wat de beste keuze voor u is.

Wilt u een gratis en vrijblijvende berekening, neem dan gerust contact met ons op.


1. Auto op naam van de zaak

Alle werkelijke gemaakte kosten zijn aftrekbaar

Indien u de auto op de zaak zet, dan mag u alle werkelijk gemaakte kosten in aftrek brengen op uw winst. Niet alleen alle zakelijke kosten, maar ook die autokosten, die u maakt voor bijvoorbeeld uw vakantie naar Frankrijk. Dus alle kosten zowel zakelijk als privé kunt u in mindering brengen op uw winst (wel moet u natuurlijk van alle kosten een factuur, bonnetjes en dergelijke aan de belastingdienst kunnen overleggen. Onder kosten vallen bijvoorbeeld afschrijving, brandstof, parkeergelden, tolgelden, veergelden, parkeren, onderhoud, reparatie en carwash.

Correctie wegens privé-gebruik
Echter wordt er wel een correctie op deze werkelijke kosten toegepast wegens privé-gebruik. Het voordeel van het privé rijden in een auto van de zaak wordt  wordt gecorrigeerd door een forfaitaire bijtelling (privé-onttrekking) van in beginsel 25% van de cataloguswaarde inclusief BPM en BTW. Het autokostenforfait geldt in principe zowel voor personenauto's als voor bestelauto's. Voor zeer milieuvriendelijke auto's geldt sinds 2008 een verlaagd percentage van 14% en voor gematigd milieuvriendelijke auto's sinds 2009 20%.

De bijtelling is maximaal het bedrag dat ter zake van de auto ten laste van de winst is gebrach. De forfaitaire BTW-correctie van 12% is in dat geval ook tot dit bedrag beperkt. Als de werkelijke kosten lager zijn dan de reguliere bijtelling, had men de auto waarschijnlijk beter tot het privé-vermogen kunnen rekenen.

Voorkoming correctie wegens privé-gebruik
Rijdt de ondernemer (vrijwel) niet privé in de auto van de zaak dan kan door middel van een km-administratie aan de bijtelling ontkomen worden. Zie downloads formulier kilomteradministratie.

Auto's ouder dan 15 jaar

Voor een auto van 15 jaar of ouder wordt de bijtelling niet berekend over de historische catalogusprijs maar over de tweedehandswaarde. Voor deze auto's bedraagt de bijtelling sinds 1-1-2010 35%. Het rijden in een auto van 15 jaar kan niettemin zeer voordelig zijn. Een Volvo 850 van 15-18 jaar kost ongeveer € 2.000. De bijtelling is dan slechts € 700. De BTW-correctie sluit hierbij aan. De relatief hoge onderhoudskosten van dergelijke auto's zijn natuurlijk gewoon fiscaal aftrekbaar. De wet zegt niet welke peildatum voor de tweedehandswaarde dient te gelden: 1 januari of 31 december? Het meest redelijk lijkt om van het gemiddelde uit te gaan.

 

Auto in privé

Kilometervergoeding
Indien de auto in privé wordt gehouden, dan kunt u aftrek brengen op uw winst € 0,19 per zakelijk verreden kilometer. Het woon-werkverkeer wordt aangemerkt als zakelijk verreden kilometers. Indien heeft u niets te maken met het autokostenforfait.  Om deze zakelijk verreden kilometers in aftrek te kunnen brengen, dient u ook hier een kilometeradministratie te voeren. De eisen die hieraan gesteld worden, liggen in de praktijk lager dan bij de tegenbewijsregeling.

Bij tweedehandsauto's is privé-vermogen vanwege de relatief lage afschrijvingen meestal voordelig. De bijtelling is gebaseerd op de cataloguswaarde, wat voor tweedehandsauto´s eigenlijk te hoog uitvalt.

Ook als de ondernemer veel zakelijke en woonwerkkms rijdt, kan het voordelig zijn de personenauto tot het privé-vermogen te rekenen en € 0,19 te declareren. Dit is een all-in prijs, dus inclusief de kosten van parkeren, wassen, enzovoort.

Vast aan gemaakte keuze
Houd er rekening mee dat men aan een gemaakte keuze in principe vastzit zolang men de auto in zijn bezit heeft. Hoofdregel is dat wijziging niet mogelijk is. Een gemaakte keuze kan nog worden gewijzigd in de bezwaarfase. Etiketteringswijziging is mogelijk bij een wetswijziging (zoals in 2001, 2004 en 2008) en bij een ingrijpende wijziging van het gebruik. Bij de aanschaf van een andere auto kan een nieuwe keuze worden gemaakt.

Berekeningen wijzen uit dat de optimale etikettering voor zowel de IB als de BTW in de regel parallel loopt. In geval van een nieuwe auto is het optimum doorgaans zowel voor de IB als de BTW ondernemingsvermogen. In geval van een tweedehandsauto (relatief lage kosten) is het optimum zowel voor de IB als de BTW in de meeste gevallen privé-vermogen.