Ondernemen is


> Deskundigheid

Vaardigheid

> Klanten binnenhalen

Letten op de kosten

> Doorzettingsvermogen

Concentratie

> FOCUS

De eerste BTW-aangifte

Na de inschrijving in de Kamer van Koophandel krijgt u binnen 5 werkdagen uw omzetbelastingnummer of BTW-nummer.

Hebt u een eenmanszaak dan is dit BTW-nummer gelijk aan uw BSN-nummer met de voorvoeging NL en achtervoeging B.01. Hebt u al eerder een eenmanszaak uitgeoefend, dan krijgt u de achtervoeging B.02
Let u hier op als u uw eerste BTW-aangifte doet, want een onjuist nummer leidt tot veel problemen, zoals naheffingsaanslagen met boetes wegens niet of niet tijdig doen van aangifte en niet of niet tijdige betaling van de omzetbelasting.

Hebt u een BV dan is uw BTW-nummer gelijk aan het RSIN-nummer (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer), dat vermeld staat op uw uittreksel van de Kamer van Koophandel. Het RSIN-nummer vervangt hiermee het fiscaal-nummer van de belastingdienst. Het BTW-nummer wordt gevormd door het RSIN-nummer met voorvoeging van NL en achtervoeging van B.01.

Nadat u uw BTW-nummer hebt ontvangen, zult u daarna uw eerste aangifte Omzetbelasting ontvangen. Deze aangifte heeft betrekking op de periode van de start van de onderneming (de datum van inschrijving in de Kamer van Koophandel) tot en met de laatste maand van het kwartaal. Is uw onderneming ingeschreven op 15 februari 2012 dan zult u een aangifte ontvangen met een aangifteperiode van 15 februari 2012 tot en met 31 maart 2012.

Indien de eerste aangifte een afwijkende aangifteperiode heeft, zoals hiervoor vermeld, dan dient u deze eerste BTW-aangifte handmatig in te vullen en te ondertekenen en per post naar de belastingdienst te zenden. De belastingdienst kan een dergelijke afwijkende aangifteperiode nog niet digitaal verwerken.

De eerste BTW-aangifte zal in bijna alle gevallen recht geven op een belastingteruggaaf. Immers, in de opstartperiode zijn al kosten gemaakt waarin BTW zit, die als voorbelasting teruggevraagd kan worden. Terwijl er in de meeste gevallen nog geen of weinig omzet wordt gemaakt, waarover BTW moet worden afgedragen.

Per saldo krijgt u dan geld terug van de belastingdienst. Let u er daarom ook op dat u bij de eerste BTW-aangifte het juiste bankrekeningnummer invult waarop de belastingteruggaaf door de belastingdienst kan worden uitbetaald.