Ondernemen is


> Deskundigheid

Vaardigheid

> Klanten binnenhalen

Letten op de kosten

> Doorzettingsvermogen

Concentratie

> FOCUS

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Algemeen
De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering vergoedt de schade die u met uw bedrijf aan personen of zaken (goederen en bedrijven, zoals een kostbare vaas bij een klant) hebt toegebracht, indien uw bedrijf daarvoor aansprakelijk is. Meestal is het verzekerde bedrag per gebeurtenis een miljoen euro.


De premie
De premie is afhankelijk van het soort en de omvang van uw bedrijf. Als de verzekeringsmaatschappij een hoog risico verwacht, dan krijgt u vaak een hogere premie en een minder goede dekking. Let er daarom bij het afsluiten goed op voor welke schade u wel of niet kunt aankloppen bij de verzekeraar. De premie wordt berekend over de door u geschatte omzet van dat jaar. Aan het einde van het verzekeringsjaar vindt dan een herberekening plaats aan de hand van de werkelijke omzet.

Bij de meeste bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen geldt een verplicht eigen risico. Vaak kunt u ervoor kiezen een hoger eigen risico te nemen: u hoeft dan jaarlijks minder premie te betalen. De meeste eenmanszaken zullen rond de vijftig tot honderd euro premie moeten betalen.


Schades die gedekt worden

Persoonlijk letsel door toedoen van uzelf, uw bedrijfsmiddelen (u elektriciteitsdraden bijv.) producten of verleende diensten. Als een klant in uw kantoor struikelt over een computerdraad en daardoor zijn been breekt, wordt de schade vergoed.

Zaakschade door toedoen van uzelf, uw bedrijfsmiddelen, producten of verleende diensten. Hieronder vallen ook (bedrijfs)gebouwen óf milieuvervuiling die door een plotselinge gebeurtenis ontstaat, zoals een ontsnapte gaswolk. Als u bijvoorbeeld per ongeluk een computermonitor van een opdrachtgever omstoot waardoor deze kapot valt, dan wordt de schade vergoed.

De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt doorgaans ook schades die u zelf oploopt tijdens het werk, bijvoorbeeld door een ongeluk. Maar ook claims voor beroepsziekten, zoals RSI, worden gedekt. Je bent echter wettelijk gezien wel verplicht te zorgen voor goede arbeidsomstandigheden.


Schades die niet gedekt worden
Opzettelijke schade;
Schade zonder dat er sprake is van schade aan personen of zaken;
Schade aan de eigen bedrijfsmiddelen;
Schade door motorrijtuigen of luchtvaartuigen;
Milieuschade die geleidelijk is ontstaan, zoals bodemverontreiniging;
Schade aan geleverde zaken;
Overtreding van voorschriften.