Ondernemen is


> Deskundigheid

Vaardigheid

> Klanten binnenhalen

Letten op de kosten

> Doorzettingsvermogen

Concentratie

> FOCUS

Debiteurenbeheer

Momenteel is het betaald krijgen van uw verkoopfacturen een zeer groot probleem. Vele dienstverleners gaan over de kop omdat de facturen niet worden betaald of veel te laat, terwijl de personeelskosten, lease- en huurkosten blijven doorlopen. Zo bedraagt bij veel architectenbureaus het openstaande bedrag ongeveer 20% van de omzet!

Er zijn veel kantoren op de markt die zich richten op het incasseren van openstaande facturen. Maar dit zijn eigenlijk maatregelen achteraf.

Zijn er ook voorzorgsmaatregelen te nemen voordat u in zee gaat met een opdrachtgever?


1. Voorschot vragen
Vraag een voorschot op de te verrichten werkzaamheden. Het bedrag hoeft nog niet eens zo hoog te zijn. Maar als de opdrachtgever dit bedrag betaalt dan weet u in ieder geval dat zijn intenties goed en serieus zijn.


2. Deelfacturen
Breng vervolgens steeds deelfacturen in rekening. Bijvoorbeeld bij een bepaald bedrag een factuur sturen naar de opdrachtgever. De opdrachtgever betaalt dan steeds relatief kleine bedragen. Deze zullen sneller betaald worden dan een grote eindfactuur.


3. Kredietrapportage
Tegenwoordig kan vrij goedkoop een kredietrapportage aangevraagd worden bij incassobureaus. Levering binnen 2 weken of als het spoed vergt binnen 24 uur. Bij wat grotere opdrachten kan dit nuttig. Een standaard rapportage kost rond de € 100,00 en een uitgebreide zo'n € 300,00 (exclusief BTW).


4. Factoring
Er bestaan nu ook voor freelancers om de verkoopfacturen over te laten nemen door een factoringmaatschappij. Freelancers, zzp-ers en kleine MKB kunnen hun facturen overdragen aan bijvoorbeeld FreelanceFactoring. Indien zij uw facturen overnemen, dan wordt het factuurbedrag binnen 5 werkdagen aan u uitbetaald.