Ondernemen is


> Deskundigheid

Vaardigheid

> Klanten binnenhalen

Letten op de kosten

> Doorzettingsvermogen

Concentratie

> FOCUS

Ondernemersfaciliteiten

Toepassing van de ondernemersfaciliteiten zorgt ervoor dat u bij een commerciele winst van € 19.000 geen inkomstenbelasting betaalt!

Om in aamerking te komen voor de belangrijkste ondermersfaciliteiten dient u te voldoen aan 2 voorwaarden:
- u moet voor de inkomstenbelasting worden aangemerkt als ondernemer;
- u moet als ondernemer voldoen aan het 1225-urencirterium.

Bent u wel ondernemer, maar voldoet u niet aan het 1225-urencriterium, dan hebt u recht op:

1. MKB-vrijstelling:
- dit is een aftrekpost van 12% op de winst

2. Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA);


Bent u ondernemer en u voldoet ook aan het 1225-urencriterium, dan heeft u bovendien nog recht op:

1. (Fiscale) oudedagsreserve (FOR)
- toepassing van de (fiscale) Oudedagsreserve (FOR), dit is een dotatie van maximaal € 9.382 per jaar die u ten laste van uw winst kan brengen (wel dient u voldoende eigen vermogen te hebben (meer info);

2. Zelfstandigaftrek
- sinds 2012 een vaste aftrek van € 7.280 die u elk jaar ten laste van de winst kunt brengen.

3. Startersaftrek:
- een vaste aftrek van € 2.123 die u in een periode van 5 jaar maximaal 3 keer kunt toepassen