Ondernemen is


> Deskundigheid

Vaardigheid

> Klanten binnenhalen

Letten op de kosten

> Doorzettingsvermogen

Concentratie

> FOCUS

Factureren


Algemene regels voor factureren

U maakt een factuur voor alle goederen en diensten die u aan andere ondernemers levert. In een aantal situaties hoeft u niet te factureren. Voor particulieren hoeft u geen factuur te maken, bijvoorbeeld als iemand bij u in de winkel een jurk koopt. Zijn uw klanten andere ondernemers, dan moet u wel een factuur sturen.

U stuurt een deelfactuur bij aanbetalingen

U verstuurt de factuur voor de 15e dag van de maand die volgt op de maand waarin u hebt geleverd. U moet uw factuur versturen voor de 15e van de maand ná de maand waarin u uw product of dienst heeft geleverd. Bijvoorbeeld: u geeft op 23 juni een bedrijfstraining, dan verstuurt u de factuur voor 15 juli.

U bepaalt zelf of u uw facturen op papier of elektronisch verstuurt. Een elektronische factuur moet voldoen aan een extra voorwaarde: uw afnemer moet ermee akkoord gaan dat u elektronisch factureert.

U bewaart de facturen in de vorm waarin u ze hebt verstuurd of ontvangen. Een elektronische factuur drukt u dus niet af, maar slaat u digitaal op. U bewaart de facturen 7 jaar. Facturen over onroerende zaken bewaart u 10 jaar.

U moet uw facturen administreren en bewaren. Van elke factuur die u verstuurt, moet u een kopie bewaren in uw administratie. De bewaartermijn voor uw administratie en dus ook voor uw facturen bedraagt 7 jaar (en 10 jaar voor facturen m.b.t. onroerende zaken).


Wettelijke eisen inhoud factuur

U vermeldt op uw facturen altijd minimaal de volgende basisgegevens:

 • uw naam, adres en btw-nummer
 • uw KvK-nummer (als u bent ingeschreven bij de Kamer van Koophandel)
 • een uniek volgnummer (nummer uw facturen doorlopend en opeenvolgend);
 • de datum waarop de factuur gemaakt is
 • de naam en het adres van uw afnemer
 • de datum waarop, of het tijdvak waarin de goederen of diensten zijn geleverd
 • het aantal geleverde goederen of diensten
 • een omschrijving van de goederen of diensten die u hebt geleverd
 • het btw-tarief dat u in rekening brengt
 • het bedrag dat u in rekening brengt, exclusief btw
 • het btw-bedrag in euro’s
 • BTW-identificatienummer als u levert aan een klant uit een andere lidstaat van de EU. De juistheid van dit nummer dient u vooraf te controleren. Dit kunt u doen op de internetsite van de Europese Commissie.


Voorbeeld verkoopfactuur
Klik hier voor een voorbeeld van een verkoopfactuur