Ondernemen is


> Deskundigheid

Vaardigheid

> Klanten binnenhalen

Letten op de kosten

> Doorzettingsvermogen

Concentratie

> FOCUS

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

U kunt als ZZP-er door uw opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor het maken van een beroepsfout. Uit deze aansprakelijkheidstelling kan directe vermogensschade voor u ontstaan. De financiële gevolgen van deze schade verzekert u met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Vaak zal de opdrachtgever van u eisen dat u een BAV hebt afgesloten. Zeker als u start is dit begrijpelijk. Mocht u een beroepsfout maken en u hebt privé noch zakelijk enig vermogen, dan kan de opdrachtgever via uw BAV alsnog schadeloos gesteld worden voor de door hem geleden schade. Ook een BAV verplicht worden door een bepaalde beroepsorganisatie waartoe u behoort.

Bij het afsluiten van een BAV dient een vrij uitgebreid vragenformulier te worden ingevuld: het soort beroep en de hoogte van uw omzet zijn wel echter twee van de belangrijkste gegevens voor de bepaling van de hoogte van de premie.


Aandachtspunten

1. Let er op
dat alleen die beroepsfouten gedekt worden, die vallen binnen de omschrijving van het beroep. Als u als architect een onroerend goed taxatie doet, die verkeerd is opgesteld, dan wordt de schade die daaruit voortvloeit, niet gedekt door de verzekering. Deze taxatie niet valt namelijk niet onder de beroepswerkzaamheden van de architect, maar van een makelaar. Ieder beroep heeft zijn eigen specifieke risico’s. Daarom worden per beroepsgroep aparte beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen opgesteld. Zo heb je BAV Advocaten, BAV Makelaar, BAV architecten, enzovoort.


2. Let u er ook op
dat er een eigen risico geldt, dat vaak kan oplopen tot een paar duizend euro.


3. Let u er ook op
dat een beroepsfout als gevolg van opzet of grove schuld nimmer verzekerd kan worden middels een BAV. Ook door middel van de toepassing van algemene voorwaarden kunt u uw aansprakelijkheid voor schade niet uitsluiten als de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van uw kant.Voorbeelden van beroepsfouten:


0 Een organisatieadviseur geeft een onjuist advies door het verkeerd interpreteren van een rapport.

0 Een bouwkundig ontwerper maakt een foute bouwtekening met als resultaat dat bestelde materialen niet passen.

0 Een ICT-consultant vergeet belangrijke gegevens in de opdrachtomschrijving te gebruiken met als gevolg een applicatie die niet voldoet.

De gevolgen van dergelijke beroepsfouten kunnen in beginsel worden verzekerd middels een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.