Ondernemen is


> Deskundigheid

Vaardigheid

> Klanten binnenhalen

Letten op de kosten

> Doorzettingsvermogen

Concentratie

> FOCUS

Inkomstenbelasting algemeen

Elk jaar op 1 april dienen bijna alle Nederlanders weer hun aangifte inkomstenbelasting in te dienen bij de belastingdienst. De inkomstenbelasting is een belastingheffing over het inkomen van natuurlijke personen (rechtspersonen vallen onder de vennootschapsbelasting).

Sinds 2001 wordt het inkomen in 3 boxen verdeeld:

Box 1 Inkomen uit werk en woning
Box 2 Inkomen uit een aanmerkelijk belang
Box 3 Inkomen uit vermogen

Als persoonelijke ondernemer zult u te maken krijgen met Box 1 onderdeel inkomen uit werk. Dit onderdeel wordt weer verder verdeeld in
- loon uit dienstbetrekking;
- winst uit onderneming (wuo);
- resultaat uit overige werkzaamheden (row)

Het is van groot fiscaal belang of uw werkzaamheden worden aangemerkt als winst uit onderneming. Als ondernemer hebt u namelijk recht op een groot aantal ondernemingsfaciliteiten. Met toepassing van deze ondernemersfaciliteiten betaalt u tot een commerciele winst van € 19.000 geen inkomstenbelasting!


Als ondernemer hebt u recht op veel ondernemersfaciliteiten
De discussie ligt in de praktijk vooral tussen enerzijds resultaat uit overige werkzaamheden (geen ondernemingsfaciliteiten) en winst uit onderneming (wel ondernemersfaciliteiten).

Of er sprake is van winst uit onderneming dan wel resultaat uit overige werkzaamheden, wordt bepaald door een complex van feitelijke omstandigheden. Waar de belastingdienst op let kan vrij goed afgeleid worden uit de vragen die u moet beantwoorden als u een Verklaring arbeidsrelatie invult:

- hoeveel opdrachtgevers hebt u;
- factureert uzelf aan uw opdrachtgevers;
- loopt u (dus) debiteurenrisico als uw opdrachtgevers niet betalen;
- moet u aanwijzingen opvolgen van uw opdrachtgever of niet;
- is uw omzet van een dusdanige omvang dat binnen een afzienbare tijd
winst is te verwachten (objectieve winstverwachting);
- beoogt u ook winst te maken met uw werkzaamheden (subjectieve
winstverwachting);
- bent u ingeschreven in de Kamer van Koophandel;
- maakt u reclame en plaatst u advertenties;
- hebt u een website;
- hebt u visitekaartjes;
- houdt u de boekhouding zelf bij of laat u dat door een ander bijhouden;

Dus uit een complex van feitelijke omstandigheden wordt bepaald of u kan worden aangemerkt als ondernemer voor de inkomstenbelasting. Voldoet u niet aan een van de voorwaarden, dan kan toch op grond van de andere of resterende feiten en omstandigheden uw werkzaamheden worden aangemerkt als winst uit onderneming.


VAR-verklaring wuo onmisbaar voor uw opdrachten!
Niet alleen voor de ondernemersfaciliteiten is het van groot belang om te worden aangemerkt als ondernemer, maar ook als u opdrachten wilt binnenhalen bij uw opdrachtgever is het van groot belang dat er geen discussie bestaat over de vraag of uw werkzaamheden kunnen worden gekwalificeerd als winst uit onderneming, als dienstbetrekking of als resultaat uit overige werkzaamheden. Om zekerheid te verschaffen aan uw opdrachtgevers is het vereist dat u een Verklaring Arbeidsrelatie aanvraagt bij de belastingdienst. Kunt u geen VAR wuo overleggen dan zullen uw potentiele opdrachtgevers u de opdracht niet verstrekken!

Klik hier voor meer informatie over de VAR-verklaring.