Ondernemen is


> Deskundigheid

Vaardigheid

> Klanten binnenhalen

Letten op de kosten

> Doorzettingsvermogen

Concentratie

> FOCUS

Ordenen van uw papieren

Het ordenen en bijhouden van uw financiele paperassen zal bij weinig ZZP-ers gezien worden als een leuke bezigheid. Het is echter wel noodzakelijk en belangrijk voor u dat u toch vrij snel uw papieren, zoals verkoopfacturen, inkoopfacturen, bankafschriften, belastingaangiftes- en aanslagen kunt vinden.

Op zich kan dit snel en eenvoudig bijgehouden worden, zeker als ZZP-er.

Voor de boekhouding zelf, kunnen de meeste ZZP-ers volstaan met 1 ordner voor elk kalenderjaar, bijvoorbeeld 2012.

Als u een eenmanszaak hebt, dan verdeelt de ordner u met behulp van tabbladen als volgt

1. Verkoopfacturen - nog niet ontvangen
2. Verkoopfacturen - ontvangen
3. Inkoopfacturen - nog niet betaald
4. Inkoopfacturen - betaald
5. Bankafschriften
6. BTW-aangiften en BTW-aanslagen
7. Aangifte inkomstenbelasting en aanslag.

ad 1 en 2. Als u de verkoopfacturen hebt opgemaakt, dan stuurt u het origineel naar de klant en de kopie plaatst u in tabblad 1 "Verkoopfacturen - nog niet ontvangen".
Als vervolgens uw klant de verkoopfactuur betaalt, dan dient u deze verkoopfacturen over te hevelen naar het Tabblad 2. "Verkoopfacturen - ontvangen".
Zo ziet u direct welke verkoopfacturen betaald zijn en welke verkoopfacturen nog betaald dienen te worden.

Vaak wordt daarnaast door de meeste ZZP-ers een excel-overzicht gemaakt waarop de verzonden verkoopfacturen staan met daarachter een kolom van "betaald" en "nog-niet betaald". De uitkomst van dit overzicht dient dan gelijk te zijn met hetgeen in de tabbladen aanwezig is.

ad 3 en 4. Dezelfde werkwijze kunt u natuurlijk toepassen voor de inkoopfacturen.

 

ad 5. Met betrekking tot bankafschriften is het beste om deze ook via het interbankieren per bankafschrift en apart volgnummer af te drukken en in uw ordner te stoppen. Zo is per bankafschrift of per periode een begin- en eindsaldo, dat gemakkelijk te controleren is door u of de boekhouder.
(veel uitdraaien via het internetbankieren nemen namelijk het banksaldo van de datum waarop de uitdraai gemaakt wordt. Als u op 15 januari 2012 de periode van december 2011 afdrukt dan wordt veelal het banksaldo van 15 januari 2012 genomen in plaats die van 31 december 2011). Bij het verwerken van de bankposten is het dan moeilijk te controleren of de totaal boekingen kloppen met het eindsaldo van de desbetreffende boekingsperiode.


ad 6 en 7. Bewaar altijd goed een kopie van de door u ingediende aangiften Omzetbelasting. Ook eventuele (naheffings)aanslagen omzetbelasting dient u goed te bewaren. Wilt u bezwaar maken tegen een aanslag, dan dient u dit te doen binnen 6 weken na dagtekening van de aanslag. Hetzelfde geldt uiteraard voor uw aangifte inkomstenbelasting en de aan u opgelegde voorlopige en definitieve aanslagen.

Met bovenstaande werkwijze hebt u snel en eenvoudig een goed overzicht van uw financiele administratie en weet u snel welke rekeningen nog betaald en ontvangen dienen te worden.

Doet u zelf de boekhouding in excel of een speciaal boekhoudprogramma, dan is dergelijke ordening ook voor u veel gemakkelijker om de financiele administratie te doen. Mocht u de administratie uit besteden, dan kan uw boekhouder beter en sneller uw boekhouding verwerken.