Ondernemen is


> Deskundigheid

Vaardigheid

> Klanten binnenhalen

Letten op de kosten

> Doorzettingsvermogen

Concentratie

> FOCUS

De aanloopperiode

Voordat een onderneming wordt ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en is aangemeld bij de belastingdiens, heeft de ondernemer in de meeste gevallen reeds kosten gemaakt. Deze kunnen bestaan uit het opmaken van een ondernemingsplan, een haalbaarheidsonderzoek, het verkrijgen van de vereiste vergunningen, advies van een boekhouder of een belastingadviseur, enzovoort.


Voor de behandeling van deze aanloopkosten moet men onderscheid maken tussen de inkomstenbelasting en de omzetbelasting.


Inkomstenbelasting
Deze kosten die in de aanloopperiode van de onderneming zijn gemaakt, zijn geheel aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Omzetbelasting
Voor de Omzetbelasting (BTW) is dit echter niet het geval. De BTW die is begrepen in deze aanloopkosten kunnen niet als voorbelasting teruggevraagd worden bij de belastingdienst. Dit komt omdat pas als de onderneming wordt ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel, de onderneming wordt aangemeld bij de belastingdienst. Op basis van deze aanmelding wordt de belastingplicht van de ondernemer vastgesteld. Bij een ZZP-er zal dan worden vastgesteld dat hij belastingplichtig is voor de Omzetbelasting. De datum waarop hij belastingplichtig wordt is de datum van inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Dit betekent dat de aanngifteperiode ligt vanaf de inschrijvingsdatum. Er bestaat derhalve geen aangifteplicht voor de aanloopperiode. Met als gevolg dat er geen BTW kan worden teruggevraagd die is begrepen in deze aanloopkosten.


Wel is het zo dat dan wel het gehele bedrag van de aanloopkosten als ondernemingskosten kunnen worden aangemerkt voor de Inkomstenbelasting, dus inclusief de BTW.