Ondernemen is


> Deskundigheid

Vaardigheid

> Klanten binnenhalen

Letten op de kosten

> Doorzettingsvermogen

Concentratie

> FOCUS

Holding- en werk BV

Indien u kiest voor de BV-vorm om uw ondernemingsactiviteiten daarin uit te oefenen, dan is het in de meeste situaties aan te bevelen om dan meteen een holdingstructuur op te zetten.

Een holdingstructuur betekent dat de aandelen in de werk-BV (de BV waarin de ondernemingsactiviteiten worden uitgeoefend) gehouden worden door een andere BV ook wel de moeder of houdster (holding) maatschappij genaamd. De aandelen van de moedermaatschappij zijn in handen van de ondernemer, die in dat geval aandeelhouder wordt genoemd, dit kan een enig aandeelhouder zijn (100% van de aandelen), grootaandeelhouder of meerderheidsaandeelhouder (meer dan 50% van de aandelen) of een aanmerkelijk belangaandeelhouder (5% of meer van de aandelen). Vaak komt het ook nog voor dat de aandelen van de moedermaatschappij niet rechtstreeks door de ondernemer worden gehouden, maar door een persoonlijke (tussen) holding.


De voordelen van een holdingstructuur


Voordeel 1.
Onbelaste winstuitkering van de dochter naar de moeder op grond van de deelnemings-vrijstelling

Voordeel 2.
In de holding kan men vermogensbestanddelen houden die men wil afschermen tegen het ondernemersrisico

Voordeel 3.
De werk-BV kan "licht"gehouden worden voor verkoop: alle activa en passiva die niets te maken hebben met de bedrijfsuitoefening (denk bijvoorbeeld aan een in eigen beheer opgebouwde pensioenvoorziening) kunnen ondergebracht worden in de holding. De koper koopt alleen het noodzakelijke zonder ballast

Voordeel 4.
Bij verkoop van de aandelen in de werk-BV door de  moedermaatschappij valt de verkoopwinst onder de deelnemingsvrijstelling en blijft dus onbelast.

Voordeel 5.
Gaat de werk-BV failliet dan heeft dat in beginsel geen gevolgen voor de moedermaatschappij.

Voordeel 6.
Heeft het bedrijf verschillende soorten ondernemingsactiviteiten dan kunnen deze organisatorisch en juridisch duidelijk worden onderscheiden door elk van deze activiteiten onder te brengen in een aparte werk-BV. Ook kan zo een splitsing worden gebracht in risicovolle en minder risicovolle ondernemingsactiviteiten. Een eventueel faillissement van de ene werk-BV heeft dan geen direct gevolg voor de andere werk- BV.