Ondernemen is


> Deskundigheid

Vaardigheid

> Klanten binnenhalen

Letten op de kosten

> Doorzettingsvermogen

Concentratie

> FOCUS

Eenmanszaak

Tot ongeveer € 19.000 commerciele winst betaalt een persoonlijke ondernemer geen inkomstenbelasting!

Dit komt doordat de (startende) ondernemer recht heeft op een scala aan ondernemersaftrekken en faciliteiten.

De belangrijkste zijn de zelfstandigenaftrek, de startersaftrek, de MKB-vrijstelling, de (fiscale) oudedagsreserve (FOR), de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, willekeurige afschrijvingen, aftrek aanloopkosten, en verliesverrekeningen.

De fiscale winst komt door toepassing van al deze aftrekken en faciliteiten op € nihil.

Dus hoewel de ondernemer € 19.000 echte winst maakt, betaalt hij € nul belasting. Dit betekent ook dat bij hem het nettobedrag gelijk is aan het brutobedrag!. Dus als je het vergelijkt met een brutloon verdient hij dan eigenlijk € 19.000 / 0,67 = € 28.450 (afgerond).

Maar ook bij hoge(re) winsten is de gemiddelde belastingdruk bij eenmanszaak (zeer) laag. Een persoonlijke ondernemer met een onderneming, een eigen woning met  hypotheekrenteaftrek en een arbeidsongeschiktheidsverzekering betaalt bij een commerciele winst van € 98.000 een belasting van € 19.800 (incl. ZVW). Dit is een gemiddelde belastindruk van slechts 20%.

Er wordt veel gesproken over de vraag waar het fiscale omslagpunt ligt voor de keuze BV of eenmanszaak. Er worden uiteenlopende bedragen genoemd: € 100.000, € 150.000, € 175.000 en zelfs € 200.000. Zeer waarschijnlijk hebben ze allemaal gelijk. Het hangt namelijk geheel af van de persoonlijke situatie en van de plannen van de ondernemer. Op basis van rekenmodellen kunnen we per individuele situatie bekijken waar het omslagpunt ligt.


Kleineondernemersregeling (KOR)

Naast de inkomstenbelasting kan de startende ondernemer gebruik maken van een andere belangrijke regeling neergelegd in de omzetbelasting, namelijk de kleineondernemersregeling (KOR). Indien u als ondernemer per saldo aan omzetbelasting minder hoeft te betalen dan € 1.345 per jaar, dan betaalt ook nog eens geen enkele euro aan omzetbelasting.