Ondernemen is


> Deskundigheid

Vaardigheid

> Klanten binnenhalen

Letten op de kosten

> Doorzettingsvermogen

Concentratie

> FOCUS

Omzetbelasting algemeen


Algemeen

De doelstelling van de omzetbelasting is om een verbruiksbelasting te heffen op de consumptieve bestedingen, waarbij de volledige omzetbelasting betaald wordt door de eindverbruiker, namelijk de particuliere consument.


De wijze van de heffing van omzetbelasting kan verschillend zijn. Het stelsel waarvoor Nederland in 1969 heeft gekozen is het stelsel van Belasting over de Toegevoegde Waarde oftewel de BTW. Binnen het BTW-stelsel is weer verder gekozen voor de BTW met aftrek van voorbelasting volgens het kasstelselvariant.

De opzet van de BTW is dat de ondernemer per saldo geen BTW betaalt. De door hem verschuldigde BTW over zijn verkoopfacturen ontvangt hij immers van zijn klanten en de door hem betaalde BTW kan hij als voorbelasting aftrekken. Per saldo kost de BTW hem geen geld.

In de praktijk kunnen er echter (liquiditeits)problemen ontstaan doordat de ondernemer zijn BTW niet geheel kan doorberekenen aan de consument. Of doordat de ondernemer de BTW al aan de fiscus moet betalen voordat hij het geld van zijn klanten heeft ontvangen en dus de BTW moet voorschieten (sommige grootbedrijven hanteren vaak betalingstermijnen van 60 tot 90 dagen, terwijl de ondernemer zijn inkoopfacturen moet betalen binnen 14 dagen). Het grootste probleem wordt echter veroorzaakt doordat de ondernemer de ontvangen factuurbedrag (dus inclusief BTW) geheel gebruikt (dus ook het BTW-gedeelte) voor de betaling van zijn exploitatiekosten.


Speciale onderwerpen

Hier zullen we enkele speciale onderwerpen aansnijden die belangrijk zijn in de dagelijkse praktijk van elke zzp-er  of mkb-ondernemer

1. Kleine ondernemersregeling
2. Verleggingsregeling
3. Vrijstellingsregeling
4. Buitelandse leveringen en diensten binnen EU