Ondernemen is


> Deskundigheid

Vaardigheid

> Klanten binnenhalen

Letten op de kosten

> Doorzettingsvermogen

Concentratie

> FOCUS

Stamrecht-BV

Indien uw dienstbetrekking wordt beeindigd met wederzijds goedvinden, dan wordt in de meeste situaties een ontslagvergoeding overeengekomen, de zgn. Gouden Handdruk.

Indien u een Gouden Handdruk ontvangt dan kunt kiezen tussen volgende mogelijkheden mogelijkheden:

1. direct fiscaal afrekenen
2. vastleggen in een stamrechtverzekering of stamrecht banksparen
3. of storten in een Stamrecht-BV

Voormalige werknemers die voor zichzelf de keuze hebben gemaakt om voor zichzelf te gaan beginnen, zullen kiezen voor het oprichten van een stamrecht-BV.

En wel om 2 redenen:

1. Groter werkkapitaal
Direct afrekenen zal in haast alle gevallen leiden tot een belastingheffing van 52%. Immers de Gouden Handdruk wordt uitgekeerd bovenop het in dat jaar reeds ontvangen gewone salaris.
Als je een Gouden Handdruk ontvangt van € 100.000 wordt er dus meteen € 52.000 wegbelast. U houdt daarna nog slechts € 42.000 over als startkapitaal voor uw eigen onderneming.
Stort u de Gouden Handdruk direct in een stamrecht-BV dan wordt er niets belast (belastingheffing vindt pas plaats bij de uitkering daarvan). Uw startkapitaal bedraagt dan € 100.000 i.p.v. € 48.000, dus maar liefst een verschil van € 52.000.

2. Flexibiliteit
Bij direct afrekenen hebt u de grootste flexibiliteit maar u betaalt daarvoor wel het grootste fiscale offer. U kunt ook kiezen voor een stamrechtverzekering of voor stamrecht-banksparen. Indien u echter een eigen bedrijf wilt beginnen is dit geen alternatief. Het geld wordt namelijk in beginsel geblokkeerd. Het ligt vast en kan niet gebruikt worden om uw onderneming ermee te financieren. Dus indien u deze mogelijkheid gebruikt hebt u geen enkele flexibiliteit in de aanwending van de gelden.

Kortom, indien u van plan bent om met uw Gouden Handdruk een eigen onderneming te beginnen, dan is het beste om dit via een stamrecht-BV te doen, al of niet in combinatie met een eenmanszaak (waardoor u gebruik kunt maken van alle ondernemersfaciliteiten).Vrijblijvend gesprek
Voor meer informatie over het beginnen van uw eigen onderneming via een stamrecht-BV kunt u telefonisch contact opnemen met mr. fiscaal-jurist Peter Verstappen van De Kroon Adviseurs.