Ondernemen is


> Deskundigheid

Vaardigheid

> Klanten binnenhalen

Letten op de kosten

> Doorzettingsvermogen

Concentratie

> FOCUS

Starten naast eigen baan

Indien u een eigen onderneming start naast uw huidige baan, dan  moet u rekening houden met een aantal voor- en nadelen.

Financiele zekerheid
Het grote voordeel van het starten van een eigen onderneming naast uw huidige baan is de financiele zekerheid die u behoudt. De inkomsten komen nog steeds binnen via uw huidige dienstbetrekking. Bestaan uw ondernemingsactiveiten uit bijvoorbeeld freelance activietiten of uit consultancy-/advieswerkzaamheden, dan zijn uw ondernemingsactiviteiten een goede aanvulling op uw huidige looninkomsten.

Echter, verricht u consultancy werkzaamheden waarbij een verkeerd advies grote financiele gevolgen kan hebben voor uw opdrachtgever, dan kan het uitoefenen van een eigen onderneming een enorm groot risico worden.

Let op bij risicovol advies!
Gebruikt u namelijk als rechtsvorm een eenmanszaak en het gaat financieel helemaal mis, dan heeft dat tot gevolg dat uw onderneming failliet gaat.

Gevolg is dat u in prive aansprakelijk gesteld zal worden voor uw zakelijke schulden. Gevolg is dan ook dat uw huis verkocht kan worden en dat ook eventueeel loonbeslag gelegd kan worden bij uw werkgever.

Beperking aansprakelijkheid: (flex)-BV
Binnenkort, de verwachting is per 1 juli 2012, kan dit risico beperkt worden door gebruik te maken van de Flex-BV. Deze flex-BV kan opgericht worden zonder de verplichte kapitaalstorting van € 18.000 (zoals nu bij de huidge BV-vorm). Uw onderneming wordt dan uitgeoefend in de vorm van een BV. Gaat de BV failliet, dan heeft dat in beginsel geen gevolgen voor u in prive.

Keuzemoment
Waar u verder op moet letten is dat uw baan niet gaat leiden onder uw ondernemingsactiviteiten en andersom. Het starten van een eigen bedrijf vraagt veel energie en tijd. Op een gegeven moment zal in de meeste gevallen de afweging moeten worden gemaakt: zeg ik mijn baan op en leg ik mij volledig toe op mijn ondernemeing of geef ik mijn ondernemingsactiviteiten op.

Fiscale gevolgen
Of u kiest ervoor dat u uw huidige baan behoudt en uw freelance-inkomsten ziet als een leuke aanvulling op uw salaris.

In het laatste geval zult u wel rekening mee moeten houden dat de fiscus u niet zal zien als een fiscale ondernemer, waardoor u geen recht zult hebben op de ondernemersfaciliteiten.

Of dat de fiscus u nog wel ziet als fiscale ondernemer, maar dat u niet voldoet aan het urencriterium dat namelijk stelt dat u 1225 uur in een kalenderjaar moet werken voor uw onderneming en dat 50% van uw totale arbeidstijd werkt voor uw onderneming. Voldoet u niet aan deze 2 voorwaarden dan heeft u namelijk (o.a.) geen recht op de zelfstandigenaftrek van  € 7.280 (2012).

Vrijblijvend gesprek
Bent u aan het overwegen op voor uzelf te beginnen naast uw eigen baan en u wilt weten wat de financiele, juridische en fiscale consequenties daarvan zijn? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek op ons kantoor: 076-5812883 of email naar: dekroon@de-kroon-adviseurs.nl