Ondernemen is


> Deskundigheid

Vaardigheid

> Klanten binnenhalen

Letten op de kosten

> Doorzettingsvermogen

Concentratie

> FOCUS

AOW (basispensioen)


De Nederlandse oudedagsvoorziening steunt op 3 pijlers:


1. Een basisvoorziening: de Algemene Oudersdomswet (AOW)., die geldt voor alle in Nederland wonende natuurlijke personen

2. Hierbovenop het aanvullend pernsioen, dat uitsluitend via een dienstbetrekking kan worden opgebouwd, dus uitsluitend door werknemers in loondienst.

3. De lijfrenteverzekering, die elke willekeurige persoon naast zijn AOW en pensioen kan opbouwen.


De Algemene Ouderdomswet


Wie heeft recht op AOW

We beginnen eerst met Algemene Ouderdomswet, beter bekend als de AOW. Dit is een basispensioen vanuit de overheid. Iedereen die in Nederland woont heeft recht op een AOW. Woont u niet in Nederland (ook al bent u Nederlander) dan bouwt u geen recht op AOW op.


Hoogte opbouwpercentage
Per jaar dat u in Nederland woont bouwt u 2% op. Dit percentage wordt opgebouwd van de leeftijd van 15 jaar tot 65 jaar, in totaal bouwt u dan 2% x 50 jaar = 100%.

Voor de jaren dat u niet in Nederland hebt gewoond, bouwt u dus geen AOW op. Heeft u 10 jaar in Belgie gewoond, dan bouwt u dus slechts (50 - 10) x 2% = 80% AOW op. Emigreren heeft dus ook invloed op uw AOW!


Hoogte AOW-bedrag
Uw woonsituatie bepaalt ook hoeveel AOW-pensioen u krijgt. Met woonsituatie bedoelen we of u alleen woont of met iemand anders.

  • De netto AOW van iemand die alleen woont, is 70% van het netto minimumloon.
  • De netto AOW van iemand die getrouwd is of samenwoont, is 50% van het netto minimumloon. Samen ontvangt u dus 100%.
  • Als u een partner heeft die nog geen 65 jaar is, krijgt u een extra bedrag boven op uw AOW-pensioen. Dit extra bedrag heet een toeslag. U ontvangt deze toeslag tot uw partner 65 wordt.

AIO-aanvulling
Woont u in Nederland en krijgt u geen volledig AOW-pensioen? En heeft u naast uw AOW-pensioen geen of weinig andere inkomsten? Dan kunt u misschien een aanvulling op uw AOW pensioen (AIO-aanvulling) krijgen.