Ondernemen is


> Deskundigheid

Vaardigheid

> Klanten binnenhalen

Letten op de kosten

> Doorzettingsvermogen

Concentratie

> FOCUS

Werknemerspensioen

Naast de AOW ofwel overheidspensioen (het basispensioen), kunnen werknemers pensioen opbouwen als zij in loondienst zijn bij een bedrijf die voor hen een pensioenverplichting is aangegaan (vrijwllig of verplicht).

Van het loon van de werknemer wordt dan een bepaalde pensionpremie ingehouden op het loon. Deze pensioenpremie is aftrekbaar van het belastbare loon. Dit is dus voor de werknemer een voordlige fiscale regeling. De uitkeringen zijn daarentegen wel fiscaal belast (de omkeerregel), maar dan wel tegen een veel lager belastingtarief. Dit alles maakt dat de pensioenregel fiscaal gezien een voordelige regeling is. Echter het fiscale voordeel wordt de laaste tijd steeds meer teniet gedaan door de kortingen op de pensioenen (als gevolg van de lage dekkingsgraad van de pensioenfondsen).

Naast de ingheouden pensioenpremie dient de werkgever ook pensioenpremie ten behoeve van de werknemer af te dragen. De verdeling is in de regel 50/50. Als de pensioenpremie bijvoorbeeld in totaal 7% bedraagt, dan wordt 3,5 procentpunt ingehouden op het loon en 3,5 procentpunt wordt daarbovenop afgedragen door de werkgever aan het pensioenfonds.

Sinds kort is voor (ex)-werknemers de site www.mijnpensionoverzicht.nl in het leven geroepen. Op deze site kunt u inloggen met uw DIGID-code en daarop kunt u zien wat u tot nu toe hebt opgebouwd aan (aanvullend) werknemerspensioen en wat u zult opbouwen als u uw huidige dienstbetrekking voortzet tot uw pensioendatum.

Deze gegevens geven u een beter inzicht in uw te verwachten pensioen, Dit geeft u de mogelijkheid om zelf om samen met een pensioenadviseur de mogelijkheden te bekijken hoe u eventueel uw oudedagsvoorziening kunt verbeteren.

een van die mogelijkheden is om een lijfrenteverzekering af te sluiten, ook wel prive-pensioen genoemd.